Автор: Чекман И.С.

Статьи: 1 – 10 из 14
Сортировать по:
Темы: Эндокринология | Разделы: Обзор |
Комбінована фармакотерапія цукрового діабету 2-го типу

І.С. Чекман, член-кореспондент НАМН та НАН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, В.В. Бондур, к.мед.н., асистент, О.В. Клименко, к.мед.н., доцент, кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Темы: Безопасность лекарственных средств | Разделы: Взгляд специалиста |
«Польза-риск» в фармакотерапии: состояние проблемы, пути к разрешению

И.С. Чекман1, член-корр. НАН и НАМН Украины, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой, Л.И. Казак1, д.мед.н., доцент, Е.В. Матвеева4, директор Департамента послерегистрационного надзора, М.И. Загородный2, к.мед.н., доцент А.И. Гребельник1, аспирант, Н.Д. Реплянчук3, врач высшей категории, 1 кафедра фармакологии, 2 кафедра внутренней медицины № 3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Узловая больница № 1 станции «Дарница» Юго-Западной железной дороги, г. Киев, 4 Государственный экспертный центр МЗ Украины, г. Киев

Разделы: Новости и события |
IV Національний з’їзд фармакологів України

Фармакологія – раціональна фармакотерапія

Разделы: Страницы истории |
Клінічна фармакологія: головні етапи в світі та в Україні

Вікторов Олексій Павлович д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Разделы: Обзор |
Антагоністи кальцію у фармакотерапії артеріальної гіпертензії

Л.І. Казак1, І.С. Чекман1, Н.Д. Реплянчук2, 1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 2Вузлова лікарня № 1 станції «Дарниця», м. Київ

Разделы: Обзор |
Науково-методичні основи викладання фармакології антигіпертензивних лікарських засобів студентам медичного факультету

І.С. Чекман, Л.І. Казак, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Фармаконадзор |
Противірусні лікарські засоби при лікуванні грипу: ефективність та безпека

О.П. Вікторов, О.В. Матвєєва, І.О. Логвина, А.П. Яйченя, ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, м. Київ

Разделы: Новости и события |
Рецен­зія на моно­гра­фію ­М.Я. Голо­вен­ка, ­І.А. Крав­чен­ко «Біо­хі­міч­на фар­ма­ко­ло­гія про­лі­ків» (видав­ниц­тво «Еко­ло­гія» (­Одеса), 2007 ­р.)
Разделы: Обзор |
Антиагреганти у фармакотерапії серцево-судинних захворювань

Л.І. Казак, І.С. Чекман, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста |
Побічна дія піразинаміду: шляхи фармакотерапевтичної корекції

І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Н.П. Красільнікова,Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип