Гіполіпідемічні препарати другого ряду: коли, кому

pages: 5-7

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Share with friends:

Partners