Author: Sorokopud O.O.

    Articles: 1 – 1 of 1
    Sort by:
  • Частина 3. Анафілактичний шок

    О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.О. Сорокопуд, к.мед.н., асистент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Partners